Animal Healing / Dyrehealing

Healing af dit kæledyr er den blideste form for behandling af sygdomme og diverse adfærdsproblemer, da det ikke involverer brugen af medicin, nåle eller andre ting, dit kæledyr kan reagere på/være bange for.


Fordele ved dyrehealing - både fysisk og adfærdsmæssigt:

- Øger immumforsvaret.

- Reducerer stresshormonet Kortisol.

- Øger det beroligende hormon Oxytocin.

- Øger ophealing af sår og skader.

- Mindsker smerter.

- Sænker blodtrykket.

- Giver en generel følelse af balance og velvære.


Dyrehealing pr. konsultation:                       1.080 kr.

Dertil kommer evt. kørselsgodtgørelse pr. km efter statens takster, samt tidsforbrug på transport til og fra dit hjem til en timepris på kr. 400,- samt evt. broafgifter/færgebilletter.


In a sense healing is the purest form of treatment for illness or behavioural problems, as it involves no pills, needles or equipment af any kind.

Benefits of animal healing both physical and behavioural:

- Increase the immune response.

- Reduce the stress hormone Cortisol.

- Increase the hormone Oxytocin.

- Speed up Wound healing.

- Decrease pain sensation.

- Reduce bloodpressure.

- Giving and overall feeling of balance and wellbeing.


Animalhealing per consultation:                    1.080 kr.

Added to this comes driving allowance per km. at states rates, any bridge fees or ferry tickets, and paid time spent transporting to/from your home per hour: 400 kr.