Behandlinger/
Treatments


"Kend dig selv for at ændre dig selv for at mestre dig selv"

"Hvis du kunne tænke dig at arbejde med mig i din proces med de udfordringer du har, for at bygge et solidt fundament for dit eget velbefindende, vil jeg være glad for at kunne hjælpe og støtte dig på din vej"

"Know yourself to change yourself to conquer yourself"

"If you would like to work with me , with a view to building a solid foundation for your own well being , I would be very happy to help".


Dharma healing session, 1time

Når du booker en session, er der også afsat tid før healingen til en lille samtale om, hvad der rør sig i dit liv, og tid bagefter til hvad der måtte være dukket op undervejs, så du føler dig samlet og klar til at fortsætte din dag. Jeg anbefaler dog, at du efter den dybe healing ikke har planlagt for mange aftaler, men giver dig selv ro og rum til bare at være.

1.080 kr

Dharma healing session, 1 hour

When booking a session, time is also set aside for a small conversation about what is going on in your life, and time afterwards for what has emerged, so that you feel unified and ready to continue your day. I recommend being time and obligation free after deep healing, to just "be" and rest afterwards.

1.080 kr