Houseclearing/ Houseblessing
Husrenselse/
Husvelsignelse

Hvis du ønsker dit hjem velsignet og/eller i dit hjem mærker uønskede sjæle og energier, som forstyrrer/generer og du gerne vil have hjælp til at sende disse over på den anden side, kan jeg hjælpe dig ved at rense og velsigne dit hjem.
 

Husrenselse/Husvelsignelse:                        2.600 kr. 

Dertil kommer kørselsgodtgørelse pr. km efter statens takster, plus evt. broafgifter/færgebilletter, samt betalt tidsforbrug til transport til/fra dit hjem pr.time:  400 kr.
 


If you would like to have your home blessed and/or are feeling the presence of unwanted spirits and energies, which are disturbing/bothering you and your family, I can help you by clearing and blessing your home.
 

Houseclearing/Houseblessing:                     2.600 kr. 

Added to this comes driving allowance per km at states rates, any bridge fees or ferry tickets, and paid time spent transporting to/from your home per hour:  400 kr.